กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีขวัญเมือง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนานอำนวย  ศรีสุนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิด  จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองทราบถึงการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย  และ  การทำประกันอุบัติเหตูหมู่นักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ  โดยรวมผู้ปกตรองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี                     ในวั

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา รางวัล “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2561  นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้เดินทางไปรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา  รางวัล “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ”   โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 17 ประจำปี 2560  พร้อมด้วยนางยุพดี  หาไชย ได้รับรางวัลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 17 ประจำปี 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้จัดงานวันปัจจฉิมนิเทศนักเรียนที่เรียนจบ ป.6 และ  ม.3  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับลูกๆนักเรียน โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  การบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักเรียนรวมทั้งมอบของที่ระลึกไว้เป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปอย่างอบอุ่น  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆจึงให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  ซึ่งนับเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของวันเด็ก ในการจัดกิจกรรมทั้งครูและนักเรียนสนุกสนานมากๆ  มีผู้ปกครองสนับสนุนของรางวัลมากมาย ครูเห็นเด็กๆมีรอบยิ้มก็สุขใจ         คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ                 อ่านต่อ

กีฬากลุ่มบ้านดุง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายประมวล  โหระสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานกีฬา บ้านดุง ๑ เกมส์  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบ้านดุง ๑ ได้นำบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนศรีขวัญเมือง นำโดย นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ๑ รายการ คือ ประทุมมา บูชาธรรม  ฝึกซ้อมโดย ครูอรวรรณ  วิเชียรเครือ ครูชำนาญการพิเศษ และนายวสันต์ สุวรรณลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  การแสดงสวยงามเป็นที่น่าประทับแก่ผู้ชมทุกท่าน ในการเข้าร่วมในคร้งนี้ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้รางวัลชนะเลิศ อ่านต่อ

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ปีการศึกษา 2560

“เปิดโลกกว้างให้เด็กๆเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง” ด้วยโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านปัญญาและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการทัศนศึกษาส่งเสริมประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนอย่างดียิ่ง และปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนในความดูแลของท่านไปทัศนศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 รวมจำนวน 140 คน พร้อมคณะครูควบคุมดูแล จำนวน  15  ท่าน  เดินทางไปทัศนาศึกษาในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07:00 น.–18:00 น.

กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ประจำปีการศึกษา 2560   ประธานในพิธีเปิด นายเชื้อ  ศรีภูพาน แทนนากยกเทศบาลเมืองบ้านดุง  ผู็กล่าวรายงาน โดย กรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ โดยในการกิจกรรมนี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ   กติกาพร้อมระเบียบ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด

อบรม อย.น้อย

คณะคุณหมอ จาก รพ.สมเด็จพระยุพราชได้ออกหน่วยอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ อาหารและยา ให้นักเรียนมีความรู้และสารมารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ได้

วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นัก เรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนทำการทดลอง อย่างสนุกสนาน