กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆจึงให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  ซึ่งนับเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของวันเด็ก ในการจัดกิจกรรมทั้งครูและนักเรียนสนุกสนานมากๆ  มีผู้ปกครองสนับสนุนของรางวัลมากมาย ครูเห็นเด็กๆมีรอบยิ้มก็สุขใจ         คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ                 อ่านต่อ

กีฬากลุ่มบ้านดุง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายประมวล  โหระสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานกีฬา บ้านดุง ๑ เกมส์  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบ้านดุง ๑ ได้นำบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนศรีขวัญเมือง นำโดย นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ๑ รายการ คือ ประทุมมา บูชาธรรม  ฝึกซ้อมโดย ครูอรวรรณ  วิเชียรเครือ ครูชำนาญการพิเศษ และนายวสันต์ สุวรรณลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  การแสดงสวยงามเป็นที่น่าประทับแก่ผู้ชมทุกท่าน ในการเข้าร่วมในคร้งนี้ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้รางวัลชนะเลิศ อ่านต่อ

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ปีการศึกษา 2560

“เปิดโลกกว้างให้เด็กๆเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง” ด้วยโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านปัญญาและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการทัศนศึกษาส่งเสริมประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนอย่างดียิ่ง และปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนในความดูแลของท่านไปทัศนศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 รวมจำนวน 140 คน พร้อมคณะครูควบคุมดูแล จำนวน  15  ท่าน  เดินทางไปทัศนาศึกษาในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07:00 น.–18:00 น.

กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาภายในโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ประจำปีการศึกษา 2560   ประธานในพิธีเปิด นายเชื้อ  ศรีภูพาน แทนนากยกเทศบาลเมืองบ้านดุง  ผู็กล่าวรายงาน โดย กรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีขวัญเมือง  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ โดยในการกิจกรรมนี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ   กติกาพร้อมระเบียบ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด

อบรม อย.น้อย

คณะคุณหมอ จาก รพ.สมเด็จพระยุพราชได้ออกหน่วยอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ อาหารและยา ให้นักเรียนมีความรู้และสารมารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ได้

วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นัก เรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนทำการทดลอง อย่างสนุกสนาน

ยกเศวตฉัตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีขวัญเมือง

ในวันที่ 1 กันยนยน 2560 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคระครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจทำพิธียกเศวตฉัตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต  

ผู้ใหญ่ใจดี ศิษย์เก่า เดินทางมาจากต่างประเทศ มีน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆๆ โรงเรียนศรีขวัญเมือง

รายนามผู้ใหญ่ใจดี 1.นางน้ำค้าง  สาริมา 2.คุณน้ำฝน  สาริมา 3.คุณดวงจันทร์  รสปุ้ง 4.คุณตะวัน  รสปุ้ง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2560

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านดุง งานประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจกัน  การมีส่วนร่วมในสังคม วัยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นลูกมือช่างในการตกแต่งต้นเทียน  ร่วมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างการฟ้อนรำที่เลียนแบบ ดัดแปลงท่วงท่ามาจากวิถีชีวิต การประกอบอาชีพกันอย่างสนุกสนาน