ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2560

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านดุง งานประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจกัน  การมีส่วนร่วมในสังคม วัยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นลูกมือช่างในการตกแต่งต้นเทียน  ร่วมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างการฟ้อนรำที่เลียนแบบ ดัดแปลงท่วงท่ามาจากวิถีชีวิต การประกอบอาชีพกันอย่างสนุกสนาน

IMG_5704 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0693 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0684 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0669 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0653 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0643 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0615 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0613 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0597 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0593 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0568 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0558 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0551 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0545 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0534 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0500 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0491 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0487 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0485 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0474 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0455 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0449 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0444 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0443 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0442 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0441 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0438 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0436 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0435 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0434 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0433 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0432  แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0410 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0407 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0406 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0395 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0391 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0384 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0371 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0345 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0343 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0340 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0337 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0333 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0325 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0324 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0322 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0315 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0309 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0303 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0287 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0285 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0277 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0274 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0260 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0257 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0230 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0224 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0219 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0217 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0212 แห่เทียนพรรษา60_๑๗๐๗๒๐_0199 IMG_5957 IMG_5943 IMG_5922 IMG_5921 IMG_5919 IMG_5915 IMG_5912 IMG_5907 IMG_5882 IMG_5881 IMG_5872 IMG_5863 IMG_5859 IMG_5857 IMG_5853 IMG_5851 IMG_5847 IMG_5839 IMG_5834 IMG_5831 IMG_5828 IMG_5817 IMG_5812 IMG_5800 IMG_5793 IMG_5788 IMG_5710