ผู้ใหญ่ใจดี ศิษย์เก่า เดินทางมาจากต่างประเทศ มีน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆๆ โรงเรียนศรีขวัญเมือง

รายนามผู้ใหญ่ใจดี

1.นางน้ำค้าง  สาริมา

2.คุณน้ำฝน  สาริมา

3.คุณดวงจันทร์  รสปุ้ง

4.คุณตะวัน  รสปุ้ง

มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0001 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0013 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0014 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0019 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0022 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0024 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0034 มอบทุนรร._๑๗๐๙๐๔_0040