ยกเศวตฉัตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีขวัญเมือง

ในวันที่ 1 กันยนยน 2560 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง พร้อมด้วยคระครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจทำพิธียกเศวตฉัตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0211 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0186 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0180 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0135 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0123 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0206 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0190 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0169 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0144 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0147 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0064 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0061 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0032  ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0030 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0028ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0077 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0015 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0014 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0001 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0067 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0069 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0070 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0071 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0089 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0083 ยกเศวตฉัตร_๑๗๐๙๐๔_0081