วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีขวัญเมืองได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้

วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0379นักวิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0020 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0245 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0246 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0251 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0260 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0261 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0262 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0267 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0268 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0273 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0288 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0289 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0291 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0316 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0321 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0324 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0332 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0348 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0350 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0351 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0352 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0354 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0358 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0361 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0366 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0370 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0374 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0382 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0003 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0007 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0012 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0016 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0018 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0019 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0020_2 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0030 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0035 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0055 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0062 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0064 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0065 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0066 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0068 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0070 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0075 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0080 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0084 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0089 วิทยาศาสตร2์_๑๗๐๙๐๔_0095เรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนทำการทดลอง อย่างสนุกสนาน