กีฬากลุ่มบ้านดุง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายประมวล  โหระสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานกีฬา บ้านดุง ๑ เกมส์  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบ้านดุง ๑ ได้นำบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนศรีขวัญเมือง นำโดย นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ๑ รายการ คือ ประทุมมา บูชาธรรม  ฝึกซ้อมโดย ครูอรวรรณ  วิเชียรเครือ ครูชำนาญการพิเศษ และนายวสันต์ สุวรรณลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  การแสดงสวยงามเป็นที่น่าประทับแก่ผู้ชมทุกท่าน

ในการเข้าร่วมในคร้งนี้ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้รางวัลชนะเลิศ คือ กีฬาวอลเล่ย์บอล มัธยมชาย ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตต่อไป

จากการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน นักเรียนได้เลือกกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง

กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0217 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0162 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0163

514222958195799570กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0164 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0177 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0181 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0184 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0185 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0190 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0192 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0203 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0229 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0312 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0317 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0327 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0328 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0338 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0341 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0347 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0368 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0001 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0003 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0005 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0007 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0008 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0009 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0011 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0017 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0021 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0023 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0025 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0048 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0055 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0056 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0060 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0068 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0070 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0072 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0073 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0076 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0077 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0078 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0080 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0081 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0082 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0083 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0084 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0085 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0086 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0088 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0090 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0092 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0093 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0094 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0095 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0097 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0100 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0101 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0102 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0113 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0115 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0120 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0122 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0124 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0126 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0128 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0139 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0143 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0145 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0146 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0149 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0152 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0171 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0173 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0241 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0258 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0273 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0374 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0377 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0378 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0379 กีฬากลุ่ม60_๑๗๑๒๑๘_0382 2607 2609 2612 2650 2652 2658 2659 2660 9018 9022 9026 9029 9036 9039 9045 9570 9578 9579 9581 233736 233739 233741 514222 S__7037047อง