กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนศรีขวัญเมือง ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆจึงให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  ซึ่งนับเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของวันเด็ก ในการจัดกิจกรรมทั้งครูและนักเรียนสนุกสนานมากๆ  มีผู้ปกครองสนับสนุนของรางวัลมากมาย ครูเห็นเด็กๆมีรอบยิ้มก็สุขใจ

        คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ

                                             ” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 

2561 S__18792485 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0080วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0077 8753 8755 20337 20339 20340 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0063 8751 8753 8755 8760 20337 20339 20340 440905 S__18792485 S__18792487 S__18792489 S__18792490 S__18792493 S__18792494 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0001 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0002 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0003 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0004 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0005 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0006 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0007 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0008 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0009 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0010 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0011 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0012 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0013 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0014 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0015 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0016 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0017 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0018 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0019 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0020 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0021 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0022 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0023 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0024 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0025 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0026 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0027 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0028 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0029 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0030 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0031 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0032 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0033 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0034 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0035 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0036 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0037 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0038 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0039 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0040 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0041 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0042 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0043 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0044 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0045 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0046 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0047 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0048 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0049 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0050 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0051 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0052 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0053 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0054 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0055 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0056 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0057 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0058 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0059 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0060 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0061 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0062 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0063 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0064 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0065 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0066 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0067 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0068 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0069 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0070 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0071 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0072 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0073 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0074 วันเด็ก 61_๑๘๐๑๑๓_0075 6236 6239 8751 8753 8755 8760 20303 20323 20324 20328 20329