รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา รางวัล “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2561  นายอำนวย  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง ได้เดินทางไปรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา  รางวัล “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ”   โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 17 ประจำปี 2560  พร้อมด้วยนางยุพดี  หาไชย ได้รับรางวัลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 17 ประจำปี 2560

586417

586148 586149 586280 586283