ปณิธานของโรงเรียน

ปณิธานโรงเรียน

“คุณธรรมเฟื่องฟูความรู้ก้าวหน้า สถานศึกษาสะอาด”

ภาพนิ่ง6