อัตลักษณ์โรงเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

          “สุขภาพดี ดนตรีเด่น  เน้นงานอาชีพ”

IMG_3696 S__12967951 1465298162070 o6cdhxcxoiN54Qzr3c5-o