โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

งานรับมอบป้ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  โดยบริษัท ROZA มาจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุกสนานกันมากมาย กิจกรรมที่ให้ความรู้ เพลิดเพลิน เด็กๆประทับใจกันทุกคน

ระดับเพชรo6c8vcj7vC26O4Na1Db-oo6ca0a8bpy2eCEX8dbp-oo6c8v068bAcnt2j2nHc-oo6c97hj56dY3KabJlJU-oo6c994d8l7OFmLhypZI-o o6c9h0kj4J1hpiZ6hZW-o o6c9ld3t6w8Y2jV8lSf-o o6c9n0tlxwRy2rnWJBY-o o6c9nwaquXx81t4MH73-o o6c8zjpch9umHM8Rvf9-o o6ccmqjpoKHcDPbxm8c-o o6ccn4jpoel6QOqlnae-o o6cdhxcxoiN54Qzr3c5-o o6cdw0iwejMVG5Mcke6-o o6c9cjhm9o7sTFAdZ5-oo6ce6rd8ftaiB4T4zUF-o o6ceyqk9t6BEAf6lLBR-o o6cf1ecwb1nFb09242u-oo6c9w6yyEX4wEqX4rP-oo6c9z76rus8OlbpjP3v-o