บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางเอี่ยม อาลัย พร้อมด้วย นางวงศ์ทิพา  อ่อนสนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีขวัญเมือง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสพป.อด.3  พิธีเปิด โดย นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รอง ผอ.สพป.อด.3

IMG_1608 IMG_1612 IMG_1621 IMG_1639 IMG_1641 IMG_1648 IMG_1653 IMG_1664 IMG_16661