ห้องสมุดมีชีวิต

กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนศรีขวัญเมือง
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนศรีขวัญเมือง

o6c9ld3t6w8Y2jV8lSf-o

เบื้องหลังการเล่านิทานหุ่นมือของเด็กๆๆ

o6c9n0tlxwRy2rnWJBY-o

เด็กๆได้รับคำชมมากมายจาก คณะบริษัท ROZA